1929-06-29 Uchwała Trybunału Stanu o Czechowiczu

     W sobotę 29 czerwca 1929 roku o godz. 21.00 przewodniczący prezes Leon Supiński ogłosił następującą uchwałę Trybunału Stanu, zwołanego w sprawie byłego Ministra Skarbu Czechowicza:

Zważywszy,
    że w myśl art. 4 i 7 Konstytucji, uchwalenie budżetu i kontrola wykonania tegoż stanowią wyłączne i podstawowe prawo ciała ustawodawczego, zaś stosowanie się do budżetu i wyliczanie się z dokonanych wydatków – zasadniczy, konstytucyjny obowiązek Rządu;
    że jedynie Sejm powołany jest do merytorycznej oceny otwartych przez Rząd kredytów i dokonanych wydatków;
    że oceny takiej, w razie uchylenia się przez Rząd od wykonania swojego obowiązku konstytucyjnego przez niezgłoszenie do zatwierdzenia Sejmowi kredytów dodatkowych, bądź zamknięć rachunkowych, Sejm władny jest dokonać w każdym czasie, nie wyczekując nawet przedstawienia rządowego (art. 7 Konstytucji) i wniosku Najwyższej Izby Kontroli (art. 9 Konstytucji);
    że w uchwale sejmowej z dnia 20 marca 1929 r. Trybunał Stanu nie znajduje ostatecznej merytorycznej otwartych przez Gabryela Czechowicza, b. Ministra Skarbu, poza budżetem kredytów;
    że w aktach Trybunału Stanu znajduje się obecnie materiał do takiej oceny;
    że należyte rozstrzygnięcie sprawy, przekazanej Trybunałowi Stanu, wymaga uprzedniej merytorycznej oceny przez Sejm kredytów otwartych przez oskarżonego poza budżetem;
    że, zgodnie z art. 15 ustawy o Trybunale Stanu, przepisy ustawy postępowania karnego mogą mieć w postępowaniu przed Trybunałem Stanu tylko odpowiednie zastosowanie ;

Trybunał Stanu jednogłośnie postanawia:
postępowanie w sprawie niniejszej zawiesić do czasu wydania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały, zawierającej merytoryczną ocenę zakwestionowanych przez Sejm pod względem formalnym kredytów.

Gabriel Czechowicz

Brak komentarzy: