BBWR doskonale przygotowany do odroczenia sesji sejmowej

5 listopada o godz. 16, czyli dokładnie o tej porze, na które został jeszcze w dzień poprzedni zwołane, odbyło się posiedzenie klubu sejmowego BBWR, na którym przemówienie wygłosił przewodniczący klubu pułkownik Walery SŁAWEK.
Od kilku tygodni byliśmy świadkami wzajemnego podniecania jednego stronnictwa opozycyjnego przez drugie, przy pomocy bezwzględnej propagandy. Jeden poseł opozycyjny wmawiał drugiemu, że moment „likwidacji systemu pomajowego” zbliża się i w rozważaniach swoich dochodzili z jednej strony aż do przeciwstawienia się panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, a z drugiej strony do wyjazdu do Gdańska i kierowania stamtąd przyszłą „rewolucją”.
Niechaj jadą, bo więcej nie powrócą ! Ci ludzie dochodzą w swej niepoczytalności aż do zatraty zrozumienia, co wolno, a czego bezwzględnie nie wolno ! Dochodzą do rzeczy, które zagrażają niepodległości państwa i jego bytowi.
Pułkownik Sławek podkreślił dalej, że zjawienie się grupy oficerów w przedsionku sejmu 31 października wywołało u posłów opozycyjnych utratę panowania nad nerwami i dlatego należy traktować ich jako chorych.
Jeśli słuchać tego, co już dzisiaj w formie partyjnych rezolucji opozycja uchwala, to przeważają jeszcze nastroje wojownicze, wręcz rewolucyjne i właśnie dlatego nie należało w tej chwili rozpocząć obrady sejmowe. Należy dać posłom odpoczynek, by posłowie znaleźli czas na zastanowienie się nad swymi czynami i dlatego trzeba skłonić ich do szukania innych wyjść, aniżeli na ślepo prowadzona walka z rządem. Dlatego też dalsze postanowienia Pana Prezydenta będą zależne od rozwoju sytuacji w ciągu 30 następnych dni.
W każdym razie jedno jest pewne: SYSTEM POMAJOWY ZLIKWIDOWANY NIE BĘDZIE !
Oświadczenie to powitane zostało burzliwymi oklaskami. Na zakończenie poseł Sławek przedstawił szczegółowy plan pracy organizacyjnej i propagandowej dla posłów na prowincji w ciągu następnych 30 dni i zaznaczył, że wotum nieufności dla marszałka Ignacego DASZYŃSKIEGO wniesiony będzie na najbliższym posiedzeniu sejmu.
Postępowanie pana marszałka Daszyńskiego jest takie, iż żadnych względów w stosunku do niego być nie może”.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: