W miesiąc rozwiązać problem bezrobocia

Ukazujący się późnym wieczorem „Wieczór Warszawski” 23 kwietnia przyniósł wiadomość, iż w państwowym urzędzie pośrednictwa pracy mieszczącym się przy ul. Chłodnej, trzystu oczekujących na załatwienie sprawy bezrobotnych wszczęło awanturę, a kierownik urzędu przed wezwaniem policji zwrócił się telefonicznie do sekretariatu ministerstwa pracy i opieki społecznej, meldując o burzliwych wydarzeniach.
Po kilku minutach przed biuro zajechało auto, z którego wysiadł minister Aleksander PRYSTOR.
Pułkownik Prystor wszedł na podstawioną mu skrzynię od zapałek i w krótkich słowach próbował uspakajać wzburzonych bezrobotnych.
Proszę panów, proszę mieć trochę cierpliwości. Wszyscy będą mieć pracę i do 13 maja nie będzie ani jednego bezrobotnego. Wszyscy będą mieć pracę !”
Gdzie ? - padło pytanie z gromady bezrobotnych. A dlaczego nas do Francji nie puszczają ?
Nie możemy pozbywać się młodych sił i wysyłać polskiego robotnika za granicę – odpowiedział minister. Trochę cierpliwości, a pracę otrzymają wszyscy.
Na tym minister miał skończyć rozmowę.
Numer „Wieczoru Warszawy” nie został skonfiskowany, a wiadomości nikt nie zdementował.

Minister Prystor lubił takie bajeczki pleść.

12-20 Minister PRYSTOR wzruszył sieroty do łez swoim listem

 W dzień nastepny sprawa się wyjaśniła.Ministerstwo wydało oficjalny komunikat, iż minister PRYSTOR żadnej mowy do bezrobotnych nie wygłosił. Urzędnik warszawskiego komisariatu rządu, który nie skonfiskował omawianego wydania „Wieczoru Warszawskiego” zawierającego tę zmyśloną wiadomość, oddany został pod sąd dyscyplinarny.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
BEZROBOCIE
CYTATY GODNE LUB NIEGODNE
CENZURA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: