Minister Prystor wzruszał sieroty aż do łez

Piątek, 20 grudnia Dla zadokumentowania szczerej, serdecznej opieki ze strony Rządu, Pan Minister Aleksander PRYSTOR nadesłał na ręce przełożonych zakładów życzenia świąteczne dla dzieci, zalecając dziatwie miłość dla wszystkiego, co polskie, oraz cześć dla bohaterów, którzy wolność Ojczyzny wywalczyli. Treść pisma Pana Ministra:

Składając pozdrowienia i dzieląc się w myśli opłatkiem z Przełożonymi i całym personelem wychowawczym, proszę o przeczytanie dzieciom, co następuje:

Dzieci Kochane !
Kiedyście zasiedli już do wieczerzy wigilijnej, by starym,tradycyjnym, dobrym obyczajem podzielić się opłatkiem i uczcić radosne święto Bożego Narodzenia, tak bym serdecznie chciał być z wami i razem z wami cieszyć się i weselić.
Jednak nie mogę być równocześnie we wszystkich zakładach i nie mam nawet czasu, żeby je po kolei odwiedzić, ale myśl moja biegnie do was i w myśli swojej jestem razem z wami. Musicie więc sobie wyobrazić sobie, że siedzę pomiędzy wami przy waszym stole wigilijnym i mówię to, co wam obecnie odczytują.
Obchodzicie święto dzisiejsze u siebie w Polsce własnej, której cząstką jesteście, pod opieką własnego Rządu. Na co spojrzycie dokoła wszystko to nasze własne, polskie: pola, rzeki, drzewa, koleje, szkoły … wszystko. Jeśli uszkodzicie drut telegraficzny, to sobie szkodę wyrządzicie; jeśli drzewko zniszczycie, to o jedno drzewko będziecie ubożsi.
A ile to pięknych i tak pożytecznych urządzeń posiadamy, których nie znacie może i nie widzieliście jeszcze. Czy wiecie, co to jest fabryka ? Morze ? A okręt ? A aeroplan ?
Wszystko to masz u siebie.
Jak to radośnie odczuwać, że wszystko, co się dobrego robi, to robi się dla własnego kraju.
I chociaż niejedno z was nie ma własnej rodziny, przebywa jednak między swoimi, u siebie i pracować potem będzie dla siebie i swoich.
Nie tak było jeszcze kilkanaście lat temu.
Smutne były wigilie pod batem zaborców. Polak odczuwał, że jego praca korzyść przynosi nie własnej ojczyźnie, lecz wrogowi. Nawet w wojsku przelewał krew za obcą sprawę, bo wojska naszego nie było, tylko rosyjskie, niemieckie lub austriackie. W ostatniej wojnie, jak to wam pewnie wiadomo, Polacy przeciwko sobie walczyć musieli, gdyż rosyjskie wojska biły się z niemieckimi i austriackimi, a Polacy byli we wszystkich armiach zaborczych.
Lecz już wtedy wykuwał wolność dla Polski wielki nasz przewodnik narodu Szary Komendant Józef Piłsudski. Nie pozwoli On nikomu odebrać tej wolności narodowi polskiemu.
Nie ma dziecka w Polsce, które by chociaż z portretu nie znało tego srogiego z wyglądu Pana z wąsami, wielkimi nastroszonymi brwiami i dobrymi oczami, a który zawsze dla dzieci ma łagodny, ojcowski uśmiech miłości.
Marszałek liczy na was. Nie zawiedźcie Jego zaufania.
Bo przyjdzie czas, że wy właśnie będziecie strzegli tej wolności, którą zdobył naród polski własnym trudem i krwią bohaterów pod wodzą ukochanego Komendanta.
Życzę wam dzisiaj, przy tradycyjnym opłatku wigilijnym, abyście się w radości i zdrowiu do tej wielkiej i pięknej pracy przygotowywali.
Niech każdy z was już teraz, w ramach obowiązków szkolnych, zakładowych, czy koleżeńskich zasłuży na miano dobrego wolnego obywatela Polski.
Rośnijcie zdrowo. Pracujcie radośnie.
A teraz na zakończenie krzyknijcie razem ze mną: „Niepodległa Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska niech żyje !

Minister Pracy i Opieki Społecznej: (---) A. Prystor


Ponadto Pan Minister sypnął groszem: PATRZ

Proponuję posty o podobnej tematyce:
CYTATY GODNE LUB NIEGODNE
CIEKAWOSTKI 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: