Ministrowie łaskawi bezrobotnym

Pan Minister Pracy i Opieki Społecznej Aleksander PRYSTOR w porozumieniu z Panem Ministrem Skarbu Ignacym MATUSZEWSKIM polecił, aby w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia zasiłki ustawowe dla bezrobotnych za okres od 16 do 22 grudnia były wypłacone w jednym dniu tygodnia przedświątecznego oraz aby zapomogi miesięczne dla pracowników umysłowych za grudzień były wypłacane również przed Świętami, bez obowiązku wyczekiwania upływu miesięcznego terminu, przewidzianego w instrukcji o pomocy doraźnej dla pracowników umysłowych.

Także o zbliżających się Świętach: HANDELProponuję posty o podobnej tematyce:
BEZROBOCIE
CIEKAWOSTKI 1929
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: