Stypendia kolejowe

Ministerstwo Komunikacji stworzyło w bieżącym roku szkolnym – analogicznie, jak w ubiegłym – pewną ilość stypendiów, przeznaczonych dla studentów szkół akademickich i uczniów średnich technicznych szkół kolejowych.
Ustanowiono 62 stypendia dla studentów Politechniki (w tym 6 dla studentów Polaków, studiujących na Politechnice Gdańskiej), 11 stypendiów wydziałów prawnych, 6 dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie oraz 20 stypendiów dla uczniów średnich szkół technicznych. Motywem, który skłonił Ministerstwo do tworzenia stypendiów, jest konieczność zapewnienia dopływu odpowiedniej ilości pracowników z wykształceniem akademickim i średnim technicznym do służby na PKP.
Studenci i uczniowie, pobierający stypendia, zobowiązują się do odbywania, po ukończeniu studiów, służby na stanowiskach, wyznaczonych przez Ministerstwo w stosunku 18 miesięcy za każdy rok szkolny, w ciągu którego korzystali ze stypendium. W razie niedopełnienia zobowiązania, stypendyści winni zwrócić pobrane stypendia w podwójnej wysokości.
Ustanowienie stypendiów okazało się celowe. Już w bieżącym roku kilku studentów, którzy korzystali w ubiegłym roku ze stypendiów, a w międzyczasie uzyskali absolutorium, zgłosiło ię do służby i zostało przyjętych do pracy na PKP. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają dzieci pracowników PKP przy równych kwalifikacjach w postaci postępu w nauce i zaawansowaniu w studiach.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1929
SZKOLNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: