Minister SŁAWOJ żegna się chwilowo z resortem

30 grudnia o godz. 13, w sali konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, szczelnie wypełnionej przez urzędników centrali Ministerstwa, policji i Korpusu Ochrony Pogranicza, odbyło się pożegnanie ustępującego pana Ministra, gen. Felicjana SŁAWOJ SKŁADKOWSKIEGO oraz powitanie jego następcy, pana Ministra Henryka JÓZEWSKIEGO. Podsekretarz Stanu, pan Bronisław PIERACKI, w krótkich serdecznych słowach w imieniu wszystkich pożegnał pana Ministra Składkowskiego.
Pan Minister Składkowski podziękował z kolei wszystkim za owocną współpracę, zaznaczając, że we wszystkich sprawach kierował się przede wszystkim dobrem Państwa, jak również, że staraniem jego było stworzenie jak najlepszych warunków pracy dla urzędników.
Po przemówieniu panie urzędniczki wręczyły panu Ministrowi bukiet kwiatów. Po chwili pan Podsekretarz Stanu Piracki powitał pana Ministra Józewskiego, zapewniając go o lojalnej współpracy podległych urzędników.
Pan Minister Józewski w swej mowie podniósł zasługi dotychczasowego Ministra gen. Sławoj Składkowskiego, dodając, że przyszedł po nim, jako po starym wypróbowanym żołnierzu Pana Marszałka Piłsudskiego i że jest sam również żołnierzem Pana Marszałka. Dalej zaznaczył, że pan Minister Składkowski będzie symbolem dla jego pracy i że będzie szedł śladami swego poprzednika.
Symbol Ministerstwa nie na długo pożegnał się ze stanowiskiem; 3 czerwca 1930 r. Pan Minister Józewski powrócił na swoje opuszczone na krótko stanowisko Wojewody Wołyńskiego, a pan generał Sławoj na stolec ministerialny. 

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
DYMISJA RZĄDU PREMIERA ŚWITALSKIEGO
V RZĄD BARTLA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: