Pan Minister CAR chwilowo żegna się z resortem Sprawiedliwości

30 grudnia o godz. 14,30 w Ministerstwie sprawiedliwości odbyło się pożegnanie ustępującego pana Ministra Stanisława CARA. W imieniu wszystkich zebranych urzędników resoru przemówił Podsekretarz Stanu pan Stefan SIECZKOWSKI, podnosząc, iż Minister Car po przeszło trzyletniej swej pracy na stanowisku podsekretarza stanu, a następnie Ministra, odchodzi z tym głębokim przeświadczeniem, że nie ma większego i ważniejszego aktu w dziedzinie sądownictwa, z którym by się nie wiązało jego nazwisko, jako współtwórcy. Dość wspomnieć o tak doniosłych aktach jak nowy ustrój sądownictwa i nowa procedura karna. 
 
Pana Ministra Cara cechowało zawsze gorące umiłowanie pracy i wielka siła ducha i intelektu. Przemówienie swoje pan Sieczkowski zakończył serdecznym „Do widzenia”. Na przemówienie to krótko odpowiedział pan Minister Car, zaznaczając, że nie jest to odpowiedni moment do wyliczania prac, dokonanych w czasie jego urzędowania. Wyraził wielką radość, że stanowisko po nim obejmuje człowiek, który dla sądownictwa nie jest obcy, a który z nim żył i pracował. Szczery zatem i serdeczny stosunek między Ministrem i jego współpracownikami istnieć będzie nadal i przeniesiony będzie zatem na osobę jego następcy.

Następca Ministra Cara – Prezes Sadu Apelacyjnego w Warszawie Feliks DUTKIEWICZ Ministrem był jedynie trzy miesiące, do 29 marca 1930 r. Następcą Ministra Dutkiewicza był …... oczywiście Minister CAR.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
DYMISJA RZĄDU PREMIERA ŚWITALSKIEGO
AWANSE
SĄDOWNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: