Włodzierz Dbałowski w Komisji Kodyfikacyjnej

12 czerwca 1929


Pan Prezydent Rzeczypospolitej postanowieniem z dnia 12 czerwca 1929 r. zamianował Sędziego Sądu Najwyższego


członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak komentarzy: