Komisja b. ministrowi współczuje, ale to jest polityka

Po burzliwej dyskusji na tajnym posiedzeniu Rady Gabinetowej w dniu 7 marca (bez udziału Marszałka PIŁSUDSKIEGO) większością głosów odmówiono panu ministrowi skarbu Gabrielowi CZECHOWICZOWI przedstawienia sejmowi przygotowanych przez niego wniosków o akceptację przekroczeń budżetowych w formie umotywowanych projektów uchwał o kredyty dodatkowe złożył on dymisję, która została natychmiast przyjęta. Pan Czechowicz uznał, iż niewyrażenie zgody na przedstawienie sejmowi motywów swego postępowania równoznaczne jest z pozbawieniem go prawa obrony przed niesłusznymi, jego zdaniem, zarzutami.
Po złożeniu dymisji pan Czechowicz przybył na posiedzenie sejmowej komisji śledczej informując o swojej decyzji, a następnie przedstawił swe oświadczenie.

 
03-08 Były minister CZECHOWICZ przed Komisją śledczą ze łzami w oczach

Posłowie stwierdzili zgodnie, że tak dramatycznego nastroju jeszcze nigdy w historii parlamentu nie odnotowano. Pan Czechowicz wygłosił swą mowę z zaciśniętym gardłem i ze łzami w oczach. Po wysłuchaniu mowy poseł Herman LIEBERMAN (PPS) postawił wniosek, by komisja wezwała pana Czechowicza do wyjaśnienia, kto mu „zamykał drzwi do sejmu”, jednakże członkowie komisji reprezentujący BBWR stanowczo się temu sprzeciwili. Podczas długiej i ostrej dyskusji słuchać było wyraźnie, że komisja wobec pana Czechowicza żadnych pretensji nie ma i prześladować go musi wbrew woli własnej, tylko ze względów formalnych. 

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
PARLAMENT
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: