Remanenty po Rządzie Premiera BARTLA z kwietnia 1929

Pan Marszałek Ignacy DASZYŃSKI powiadomił Sejm na posiedzeniu 62 w dniu 5 grudnia o wycofaniu przez Radę Ministrów (Rządu pana Kazimierza BARTLA) i poszczególnych Ministrów wielu projektów ustaw, w tym:

w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (druk nr 558);
o popieraniu budowy tanich mieszkań (druk nr 483);
o upoważnieniu Ministra Skarbu do lokowania gotowizny w papierach wartościowych (druk nr 568);
o dodatku na mieszkanie (druk nr 429);
w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali (druk nr 271);
o podwyższeniu i wyrównaniu stawek podatków gruntowych oraz o unormowaniu poboru niektórych danin komunalnych (druk 269);
w sprawie upoważnienia Ministra Skarbu do obniżenia podatku przemysłowego od obrotu (druk nr 270);
o stałym podatku majątkowym (druk nr 272);
o podatku drogowym od pojazdów mechanicznych (druk nr 438);
(tekst projektu):
 
02-04 Właściciel Rolls Royce zaoszczędziłby na kopytkowym

w sprawie pożyczki długoterminowej dla przedsiębiorstwa państwowego Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku (druk nr 531);
o ubezpieczeniu społecznym (druk nr 487).

Od Ministra Sprawiedliwości otrzymał natomiast pisma z wnioskami:

sędziego śledczego I rewiru na powiat chełmski o wyrażenie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karno - sądowej posła Stanisława WÓJTOWICZA z art. 129 cz. I pp. drugi, piąty i szósty kodeksu karnego;
sądu okręgowego w Złoczowie o wyrażenie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karno – sądowej posła Ks. Dr Włodzimierza PELLICHA z §§ 58 c., 59 c. i 65 a. ustawy karnej;
sędziego śledczego II okręgu m. st. Warszawy na pociągnięcie do odpowiedzialności karno – sądowej posła Michała RÓGA z art. 531 i 533 kodeksu karnego;
sądu okręgowego we Lwowie o wyrażenie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karno – sądowej posła posła Włodzimierza CELEWICZA z §§ 487, 488, 489 i 491 ustawy karnej;

Wnioski te zostały przekazane Komisji Regulaminowej i Nietykalności Poselskiej.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
RZĄD PREMIERA BARTLA
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: