Powtórka wyborów w okręgu sandomierskim

ZARZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 28 grudnia 1929 r. o ponownych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej w okręgu wyborczym Nr 22.

Na podstawie art. 109 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 590) zarządzam ponowne wybory do Sejmu Rzeczypospolitej w okręgu wyborczym Nr 22, obejmującym powiaty sandomierski, stopnicki i pińczowski województwa kieleckiego.
Głosowanie odbędzie się w dniu 23 lutego 1930 r.
Czynności wyborcze mają być wykonane w terminach oznaczonych w kalendarzu wyborczym, dołączonym do niniejszego zarządzenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.
W powtórzonych wyborach mandaty uzyskało trzech posłów już uprzednio wybranych w marcu 1928 r.: Władysław DOBROCH, Jan SMOŁA oraz Stanisław WŁOSIŃSKI. Oprócz tego wybrano posłów Jana KRAWCZYKA (PSL Wyzwolenie) i Henryka PRZYBYLSKIEGO (PSL Wyzwolenie).
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
Sandomierz, miasto pow. w woj. kieleckim
KIELCE I WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: