Oddelegowanie wojskowych do Rządu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji P.A.T.

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 20 z 23 grudnia 1929

Przydziela się gen. brygady dr ZAJĄCA Józefa, dowódcę 23 dywizji piechoty (w Katowicach) – do dyspozycji szefa Sztabu Głównego do prac w Centrali Wyższych Studiów;

Przenosi się w stan nieczynny bez poborów gen. brygady dr HUBICKIEGO Stefana Bronisława, komendanta Szkoły Podchorążych Sanitarnych z dniem 1 października 1929 r.
Przenosi się w stan nieczynny bez poborów mjr dyplomowanego STARZYŃSKIEGO Romana Leona z Biura Ogólno Organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych na przeciąg 6 miesięcy z dniem 31 października.
Przedłuża się stan nieczynny bez poborów gen. brygady GÓRECKIEMU Romanowi do dnia 31 stycznia 1930 r. z prawem noszenia munduru.

Generał HUBICKI piastował stanowisko wiceministra  pracy i opieki społecznej, generał GÓRECKI dzierżył mocną ręką stery w Banku Gospodarstwa Krajowego, a major STARZYŃSKI od listopada 1929 r. kierował Polską Agencją Telegraficzną. 

Generał GÓRECKI na planie pierwszym

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY


Brak komentarzy: