Unieważnienie wyborów w Sandomierzu

Na 64 posiedzeniu Sejmu, w dniu 18 grudnia 1929 r. Pan Marszałek Ignacy DASZYŃSKI powiadomił Wysoką Izbę o otrzymaniu od Prezesa Izby Pierwszej Sądu Najwyższego odpis sentencji orzeczenia Sądu Najwyższego z 16 grudnia w sprawie unieważnienia wyborów do Sejmu w okręgu wyborczym nr 22 (Sandomierz), na zasadzie art. 105 i 107 ustawy o ordynacji wyborczej.
Na skutek tego orzeczenia utracili mandaty panowie posłowie:
Jan SMOŁA (PSL „Wyzwolenie”);
Jan KRÓL (PSL „Wyzwolenie”);
Stanisław WŁOSIŃSKI (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów);
Wacław ŁOPACKI (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów);
Władysław DOBROCH (Klub Stronnictwa Chłopskiego).

Unieważnienie nastąpiło w wyniku rozpatrzenia skargi wyborczej przedstawicieli PSL "Piast" oraz Chrześcijańskiej Demokracji. Wybory uzupełniające odbyły się w lutym 1930 rokuNa tym samym posiedzeniu Marszałek Daszyński poinformował o zrzeczeniu się mandatów poselskich przez Jana CICHECKIEGO (Jedność Robotniczo Chłopska) oraz Bolesława ROJI (Stronnictwo Chłopskie).

Art. 107 ustawy z dnia 28 lipca 1922 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 590).

Sąd Najwyższy unieważni wybór posła lub wybory zaprotestowane:
`1) jeżeli zostanie stwierdzone, iż w danym okręgu wyborczym dopuszczono się przy wyborach przekupstw, wymuszeń, fałszu lub jakichkolwiek podejść w rozmiarach zdolnych zmienić wynik wyborów;
`2) jeżeli wybory przeprowadzone zostały niezgodnie z przepisami niniejszej ustawy, a uchybienia popełnione mogły wpłynąć na wynik wyborów.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
Sandomierz, miasto pow. w woj. kieleckim
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: