Subwencja dla Prof. Arctowskiego niezgodna z ustawą skarbową

WNIOSEK
Klubu Parlamentarnego „Wyzwolenie” w sprawie bezpodstawnego przekazania prof. Henrykowi ARCTOWSKIEMU 80.000 zł z funduszu, przyznanego przez Sejm Państwowemu Instytutowi Geologicznemu.

Preliminarz budżetowy na okres 1 kwietnia 1928 – 31 marca 1929 zawierał w „Przedsiębiorstwach” Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w rozchodach w dziale 4, paragrafie 6 (tereny naftowe) pozycję 295.600 zł jako subwencję dla Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Sejm uchwalił wymienioną sumę przeznaczyć dla Państwowego Instytutu Geologicznego. Wbrew tej wyraźnej uchwale Sejmu, już nie Instytut Geofizyki Uniwersytetu Lwowskiego, ale kierownik tego Instytutu, prof. Henryk ARCTOWSKI otrzymał z powyższej kwoty 80.000 zł.

Podpisani wnoszą:
Wysoki Sejm uchwalić raczy:
Sejm wzywa Rząd do wycofania od prof. Henryka Arctowskiego bezpodstawnie przekazanej mu sumy 80.000 zł i zwrócenia jej Państwowemu Instytutowi Geologicznemu.

Warszawa, dnia 18 grudnia 1929 r.
Wnioskodawcy:

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
AFERY A.D. 1929
SZKOLNICTWO
LWÓW, miasto wojewódzkie
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: