Minister SŁAWOJ list Marszałkowi śle o wizytówce

Pan Minister Spraw Wewnętrznych Felicjan SŁAWOJ SKŁADKOWSKI wystosował do Pana Marszałka Sejmu Ignacego DASZYŃSKIEGO pismo treści następującej:

W dniu 6 grudnia w czasie przewodniczenia przez pana obradom sejmowym, użył Pan Marszałek, odpowiadając na okrzyki posłów BBWR, w czasie przemówienia Pana Premiera wyrazów: „nikczemności polityczne”, które ja słyszałem na własne uszy. Było to w związku z biletem wizytowym Pana Marszałka, znalezionym u aresztowanego Lesiaka Czesława. Omawiając następnie w końcu posiedzenia wciąganie Pana Marszałka do dyskusji, użył Pan Marszałek w tej samej sprawie wyrazów: „Bujda policyjno – konfidencyjna” i „nikczemności konfidencyjne”.
Nie uznałem za możliwe reagować na te wyrażenia Pana Marszałka w czasie posiedzenia Sejmu w dniu 6 grudnia, a to ze względu, że nie znałem szczegółów sprawy, o którą chodziło, i przypuszczałem, że Pan Marszałek, wygłaszając zza stołu prezydialnego podobne drastyczne wyrażenia, miał co do tego ważkie dowody przeciw policji, których ja nie znałem.
Mimo iż jestem Ministrem w stanie dymisji, wobec polecenia Pana Prezydenta pełnienia obowiązków aż do mianowania następcy, zbadałem sprawę znalezienia w portfelu aresztowanego Lesiaka Stanisława, na podstawie czego stwierdzam, co następuje:
1) w czasie przeprowadzonej rewizji osobistej dnia 4 grudnia została znaleziona w portfelu aresztowanego karta wizytowa z napisem litograficznym „Ignacy Daszyński, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej”, na której znajdował się dopisek piórem: „P. Lesiaka i Łaźniewskiego proszę do mojej kancelarii”,
2) dnia 8 grudnia Lesiak badany zeznał, iż bilet wizytowy, o którym mowa powyżej, został mu doręczony w gmachu Sejmu przez posła Stanisława DUBOIS.
Wobec powyższego stanu rzeczy, stwierdzam kategorycznie, że w sprawie znalezienia u aresztowanego Lesiaka biletu wizytowego Pana Marszałka nie znalazłem żadnej „nikczemnosci policyjnej”, ani „bujdy policyjno – konfidencyjnej”, ani „nikczemności konfidencyjnej”.
Ponieważ słowa powyższe Marszałka wypowiedziane zostały publicznie zza stołu prezydialnego Sejmu, przeprowadzone przeze mnie oświetlenie stanu faktycznego w formie tego listu podaję również do wiadomości publicznej.

P. o. Ministra Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

W tych burzliwych dniach Marszałek Daszyński zasypywany był listami:
 
12-09 Pan Premier Świtalski list pisze do Marszałka Daszyńskiego i protestuje

Czesław LESIAK był członkiem Milicji Ludowej P.P.S.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
DYMISJA RZĄDU PREMIERA ŚWITALSKIEGO
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: