Jak Premier Świtalski do Marszałka Daszyńskiego listy pisał

Pan Prezes Rady Ministrów dr Kazimierz ŚWITALSKI wystosował do Pana 
Marszałka Sejmu Ignacego DASZYŃSKIEGO list treści następującej:

Warszawa, dnia 9 grudnia

      Dzisiejsza prasa opublikowała list Pana Marszałka, skierowany do wiecu części urzędników.
W liście tym Pan Marszałek uważał za stosowne umieścić następujący ustęp: „wiem, że nie polepszą doli kroci tysięcy bogate nagrody pieniężne i uboczne dochody kilkuset szczęśliwych wybrańców u góry”.
      Na mocy dekretu Pana Prezydenta z dnia 7 grudnia mam polecenie sprawowania swych funkcji aż do utworzenia nowego gabinetu. W tym charakterze jestem zmuszony zareagować na to wystąpienie pana Marszałka i oświadczyć, że urzędnicy wszelkich stopni i stanowisk wynagradzani są tak, jak przewidują paragrafy budżetu, uchwalonego przez ciała ustawodawcze.
      Wobec tego wysuwanie argumentu, jakoby pracownicy państwowi dzielili się na uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych uważać muszę za próbę siania zamętu wśród pracowników państwowych, co, o ile sądzić mi wolno, nie należy do funkcji Marszałka Sejmu.
Prezes Rady Ministrów (---) Świtalski


Proponuję posty o podobnej tematyce:
DYMISJA RZĄDU PREMIERA ŚWITALSKIEGO
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: