Komisja sejmowa dalej obcina fundusze dyspozycyjne, tym razem "na szpiegów"

August ZALESKI

Komisja budżetowa sejmu nie przestraszyła się pogróżek ze strony rządu i dalej dokonuje skreśleń w funduszach dyspozycyjnych resortów. Tym razem pod nóż poszedł fundusz najbardziej jak zawsze drażliwy – ministerstwa spraw wojskowych. I tutaj „fundusze na walkę ze szpiegostwem” obcięte zostały o dwa miliony, co stanowiło chyba dla komisji formę „ryczałtu”. Wysłannik ministra – pułkownik Tadeusz PETRAŻYCKI nie potrafił ani przekonać o konieczności tych wydatków, ani przestraszyć posłów opozycyjnych, iż Marszałek PIŁSUDSKI będzie srodze tym postanowieniem zdenerwowany. Komisja podtrzymała także wysokość skreślenia funduszy dla ministra spraw zagranicznych, obecnego na posiedzeniu Augusta ZALESKIEGO.
Minister, jak już to miał w zwyczaju, wyszedł z obrad i udał się migiem do Belwederu, gdzie zreferował postawę krnąbrnej opozycji Panu Marszałkowi.
Warszawa, 28 stycznia 1930 r.

30-01-25 Ostre starcie - tradycyjnie o fundusze dyspozycyjne - tym razem także w MSZ

Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.orgBrak komentarzy: