Ostre starcie - tradycyjnie o fundusze dyspozycyjne - tym razem także w MSZ

Warszawa, 25 stycznia 1930 r.

Komisja budżetowa sejmu przegłosowała wniosek posła Kazimierza CZAPIŃSKIEGO w sprawie obniżenia o dwa miliony złotych funduszu dyspozycyjnego ministra spraw zagranicznych Augusta ZALESKIEGO mimo oświadczenia tegoż ministra, obecnego na posiedzeniu, iż obniżenie środków służących propagandzie spraw polskich za granicą jest aktem niezwykle szkodliwym dla naszych interesów. Warto dodać, iż atak opozycji na fundusz dyspozycyjny MSZ miał miejsce po raz pierwszy.
Minister ZALESKI oświadczył, iż uchwalenie przez sejm tego obcięcia spowoduje jego osobiste konsekwencje z podaniem się do dymisji włącznie, po czym opuścił posiedzenie komisji i udał się do siedziby prezydium rady ministrów.
Natychmiast został on przyjęty na godzinnej konferencji przez premiera Kazimierza BARTLA. Do tej dwójki dołączył po godzinie sam Marszałek PIŁSUDSKI. Gorączkowe podobno rozmowy tej trójki trwały blisko trzy godziny.
Sytuacja wywołana ostatnimi skreśleniami w funduszach dyspozycyjnych poszczególnych resortów wydaje się być bardzo poważna. Komisja w ciągu tygodnia przegłosowała skreślenie całości tego funduszy w resorcie spraw wewnętrznych, o 2 miliony w ministerstwie Pana Marszałka oraz aktualnie w MSZ.
Konferencja z udziałem Marszałka PIŁSUDSKIEGO wskazuje, iż rząd zajmie w tej sprawie nieprzejednane stanowisko i oczekiwać należy poważnych konsekwencji politycznych. Premier BARTEL musi się zastanowić, czy jego dotychczasowa dobra współpraca z sejmem nie jest skazana na fiasko.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org


Brak komentarzy: