Emil MECNAROWSKI wiceprezydentem NSW; Tadeusz KIERSKI, dowódca 7 PAP zwolniony

Gen. Emil MECNAROWSKI przewodzi

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 3 z 29 stycznia 1930

Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej:
MIANOWANIE SĘDZIÓW:

gen. brygady MECNAROWSKI Emil Franciszek – zastępca szefa Departamentu Sprawiedliwości MS Wojsk. - sędzią Najwyższego Sądu Wojskowego z wyznaczeniem na stanowisko wiceprezydenta tegoż Sądu;

zwolniony został gen. brygady MEDWADOWSKI Jan Aleksander ze stanowiska dcy 7 Grupy Artylerii z równoczesnym oddaniem do dyspozycji dcy DOK VII;
zwolniony został płk ROGUSKI Leszek ze stanowiska dcy 7 Pułku Artylerii Polowej z równoczesnym oddaniem do dyspozycji dcy DOK VII;
płk KIERSKI Tadeusz ze stanowiska dcy 14 Pułku Artylerii Polowej z równoczesnym oddaniem do dyspozycji DOK VII;
zatwierdzeni zostali:
ppłk dyplomowany PEŁCZYŃSKI Tadeusz Walenty na stanowisko szefa Oddziału II Sztabu Głównego;
ppłk dyplomowany GADOMSKI Władysław Karol na stanowisko I oficera sztabu Inspektora Armii w Warszawie;
ppłk LANDAU Maksymilian II na stanowisko dcy Pułku Manewrowego Artylerii;
ppłk dyplomowany JAROSZEWICZ Tadeusz na stanowisko Szefa Wydziału w Oddziale II Sztabu Głównego;
ppłk dyplomowany ENGLICHT Józef na stanowisko zcy szefa Oddziału II Sztabu Głównego;

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: