Protokół Litwinowa podpisany

Sobota, 9 kutego


W związku z podpisaniem w Moskwie 9 lutego protokołu Litwinowa, wymienione zostały następujące depesze:

Jego Ekscelencja Minister Spraw Zagranicznych August ZALESKI

Nasz minister pełnomocny w Warszawie wręczył mi przeznaczony dla nas tekst protokołu podpisanego w Moskwie. Rumunia odczuwała nader silnie dowody przyjaźni i lojalności, które jej sojuszniczka Rzeczypospolita Polska składała wobec niej podczas zakończonych ostatnio rokowań. Węzły przyjaźni, łączące oba nasze kraje, zostały przez to znacznie wzmocnione. Czuję się z tego powodu bardzo szczęśliwym, wiedząc zaś, do jakiego stopnia osobista działalność Waszej Ekscelencji przyczyniła się do tego wielkiego rezultatu, proszę Go o przyjęcie wyrazów mej wdzięczność i mych najlepszych uczuć.

Minister Spraw Zagranicznych Rumunii (---) Georges MIRONESCO


Jego Ekscelencja Minister Spraw Zagranicznych Rumunii Mironesco
Bukareszt

Głęboko wzruszony słowami, jakie Wasza Ekscelencja zechciał łaskawie mi przesłać w związku z podpisaniem protokołu moskiewskiego, pragnę ze swej strony stwierdzić, jak Rząd Polski ocenia udział Rumunii w tym akcie, zmierzającym do konsolidacji pokoju, którego utrzymanie jest głównym celem sojuszu, łączącego tak szczęśliwie oba nasze kraje. Ten nowy sukces idei pokojowej, wynikający z naszej ścisłej współpracy, nie omieszka zacieśnić węzłów przyjaźni polsko – rumuńskiej, która – mam nadzieję – mieć będzie niebawem nową okazję do zamanifestowania się przy zbliżającej się wizycie Waszej Ekscelencji w Warszawie. Oczekując na przyjemność osobistego powitania Go, proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie słów, wyrażających me najlepsze uczucia.

(---) Zaleski


Protokół Litwinowa, podpisany w Moskwie 9 lutego 1929 r. przez przedstawicieli Polski, ZSRR, Rumunii, Estonii i Łotwy, stanowił, że Strony wyrzekają się stosowania siły wobec siebie w dochodzeniu swych pretensji terytorialnych. Do Protokołu dołączyły później Litwa, Turcja i Iran. Rokowania w sprawie podpisania Protokołu trwały od grudnia 1928 r.

 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
DYPLOMACJA
RUMUNIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: