Jak podpisano Protokół LITWINOWA

8 lutego koło północy poseł łotewski w Moskwie Ozois zawiadomił poselstwo polskie, że złożył komisarzowi Maksimowi LITWINOWOWI notę z oświadczeniem, iż upoważniony został przez swój rząd do podpisania protokołu wraz z Polską, Rumunią i Estonią dnia następnego.
Depesza rządu łotewskiego nastąpiła w ostatniej chwili i była wielką niespodzianką dla kół sowieckich.
Przy składaniu podpisów zwrócono uwagę na rozmieszczenie pełnomocników państw podpisujących przy stole. Po jednej jego stronie zasiedli: przedstawiciel i pełnomocnik strony sowieckiej LITWINOW oraz pełnomocnik Łotwy i Estonii, po drugiej zaś stronie, naprzeciw Litwinowa zasiadł minister Stanisław PATEK oraz minister rumuński Karol DAVILA.
Z racji podpisania protokołu o godz. 9 wieczorem odbyło się przyjecie wszystkich sygnatariuszy oraz członków korpusu dyplomatycznego i prasy w poselstwie Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
RUMUNIA
ESTONIA
ŁOTWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: