Strajk w górnictwie odroczony

10 lutego przed południem w Katowicach odbył się kongres rad załogowych Zespołu Pracy Górników. Obecnych było 448 delegatów. Sprawę zatargu w górnictwie węglowym referował pan senator Paweł GRAJEK, który przedłożył rezolucję odraczającą termin ogłoszenia strajku aż do ukończenia prac specjalnej komisji, która powołana zostanie do zbadania położenia gospodarczego w górnictwie.
Rezolucja zawiera zwrot, iż o ile po ogłoszeniu sprawozdania tej komisji zatarg nie zostanie w sposób pokojowy rozwiązany, kongres upoważni Zespół Pracy do ustalenia nowego terminu proklamowania strajku.
W dyskusji 18 mówców przemawiało za odroczeniem strajku, a tylko jeden delegat niemiecki przemawiał za strajkiem.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
GÓRNICTWO WĘGLOWE
ZWIĄZKI ZAWODOWE
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY


Brak komentarzy: