Druga runda rozmów Prezydenta z Klubami Sejmowymi

Kancelaria Cywilna Pana Prezydenta Rzeczypospolitej komunikuje:

Pan Prezydent polecił Kancelarii Cywilnej zaprosić na konferencję w dniu 17 grudnia, na godz. 11.00 posłów: Walerego SŁAWKA (BBWR), Mieczysława NIEDZIAŁKOWSKIEGO (Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów), Michała RÓGA (PSL „Wyzwolenie”), Romana RYBARSKIEGO (Związek Ludowo - Narodowy), Jana DĄBSKIEGO (Stronnictwo Chłopskie), Jana DĘBSKIEGO (PSL „Piast”), Józefa CHACIŃSKIEGO (Chrześcijańska Demokracja), Adama CHĄDZYŃSKIEGO (Narodowa Partia Robotnicza), Juliana SMULIKOWSKIEGO (PPS Dawna Frakcja Rewolucyjna) oraz Henryka ROZMARYNA (Koło Żydowskie).


Brak komentarzy: