Emil Ludwig biografii Marszałka Piłsudskiego nie napisał

W grudniu miał przyjechać do Warszawy głośny pisarz niemiecki Emil LUDWIG, który zamierzał napisać biografię Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO.
Emil Ludwig jest autorem wielkiego dzieła o Napoleonie, które uważa się za jedną z najświetniejszych książek o „Bogu Wojny”. Drugie z kolei znane dzieło tego autora traktuje o życiu Chrystusa i wywołało żywą dyskusję w prasie całego świata, spotykając się z surową krytyką sfer kościelnych.
Ludwig przedsięwziął napisanie życiorysów wybitniejszych współczesnych mężów stanu. W tym celu odwiedził on niedawno Eleutheriosa VENIZELOSA (premiera Grecji) Kemala ATATÜRKA i Benito MUSSOLINIEGO, obecnie zaś zamierza poczynić starania celem osobistego zetknięcia się z Marszałkiem PIŁSUDSKIM.

Chyba do spotkania z Marszałkiem nie doszło. Z pewnością biografii „Polskiego Cromwella” Emil Ludwig nie napisał. Książek spod pióra Autora doczekali się Mussolini, Atatürk i Stalin z żyjących, a Michał Anioł i Lincoln pośmiertnie. Ponadto opublikowano wywiad – rzekę z Tomaszem MASARYKIEM, prezydentem Czechosłowacji.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
KULTURA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: