Masło fińskie wypiera holenderskie z rynku niemieckiego. Polskie masło margarynowe bez szans

 

Niemiecko – fińskie rokowania skutkujące zapewnieniem dostawcom masła z Finlandii jak najbardziej uprzywilejowanej pozycji na rynku niemieckim, wywołały w Holandii, skąd jak dotąd pochodził prawie cały import tego produktu bogatego w cholesterol, silne oburzenie.
Rozmaite polityczne i gospodarcze osobistości i organizacja holenderskie doprowadziły skutecznie w zdyscyplinowanych Niderlandach do bojkotu towarów niemieckich z uzasadnieniem, iż strona niemiecka nadmiernymi i nagłymi podwyżkami taryf celnych i nielojalnymi metodami polityki handlowej utrudniają dostawę holenderskich produktów rolnych. Warto dodać iż dla obu krajów takie zmiany priorytetów były w 1930 roku sprawą istotnego znaczenia: 80% eksportu holenderskich artykułów spożywczych szło do Niemiec, natomiast wywóz niemiecki do Holandii stanowił 12% ogólnego eksportu niemieckiego, głównie maszyn i wyrobów precyzyjnych.
Bojkotem niderlandzkim objęto także niemieckie letniska, uzdrowiska i kasyna.
Po fatalnych wpadkach z eksportem polskiego masła do Wielkiej Brytanii szans na zwiększenie wywozu do Niemiec nie było wcale.
Haga, 2 sierpnia 1930 r.

02-05 Masło z 40% zawartością margaryny na eksport do Anglii – zamawiali bez dodatków
Wiadomo - Holenderka
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
HANDEL ZAGRANICZNY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: