Zgromadzenia tłumu ponad trzyosobowego w dniu Zgromadzenia Narodowego zabronione, no i ten alkohol także

Warszawa, dnia 28 maja 1926 r.

Komisarz Rządu na miasto st. Warszawę gen. brygady Felicjan SŁAWOJ SKŁADKOWSKI ogłosił odezwę do ludności Warszawy:
Celem zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa i spokojnego przebiegu Zgromadzenia Narodowego, zwołanego na dzień 31 maja, zarządzam co następuje:
Zabraniam zebrań pod gołym niebem i pochodów oraz chodzenia grupami ponad 3 osoby i zatrzymywania się na ulicach.
Wzywam wszystkich mieszkańców Warszawy do bezwzględnego posłuszeństwa i podporządkowania się wszelkim zarządzeniom organów bezpieczeństwa, zarówno policji państwowej, jak i wojskowych.
Zawiadamiam, że wydałem rozporządzenie zabraniające sprzedaży i wyszynku napojów alkoholowych od godz. 15 dnia 29 maja aż do odwołania.
Winni przekroczenia powyższych rozporządzeń będą karani z całą surowością prawa”.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
WARSZAWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: