Grupa DILLONA sceptyczna co do sytuacji wewnętrznej Polski

Dnia 28 maja 1926 r. wrócił do Warszawy dyrektor departamentu ministerstwa skarbu pan Aleksander WOJTKIEWICZ, który przez kilka dni prowadził w Paryżu rokowania z przedstawicielami grupy DILLONA w sprawie drugiej i trzeciej transzy pożyczkowej.
Rokowania te nie przyniosły pozytywnych wyników.
Grupa DILLONA , podobnie jak w ogóle kapitał zagraniczny, oczekuje wyjaśnienia sytuacji w Polsce po Zgromadzeniu Narodowym.
To jest formalny powód. Ponadto istnieje głębsza, materialna przyczyna abstynencji konsorcjum DILLONA. Jak doniosła prasa amerykańska, ostatnia katastrofalna bessa ma papiery przemysłowe w Nowym Jorku znacznie osłabiła aktywność finansową poważnych grup kapitalistycznych, które potraciły ogromne sumy. Do takich właśnie ofiar należy konsorcjum DILLONA.
Już 6 czerwca oficjalni przedstawiciele Ministerstwa Skarbu oświadczyli, iż sprawa uruchomienia następnych transz pożyczki dillonowskiej będzie pomyślnie rozwiązana w ciągu kilku dosłownie tygodni.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: