Generałowie Mieczysław KULIŃSKI i Stanisław WRÓBLEWSKI

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 22 z 5 czerwca 1926 r.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

Do Pana Generała Dywizji
Dowódcy Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie

Zwalniam Pana Generała ze stanowiska Dowódcy Okręgu Korpusu Nr V.

Warszawa, dnia 28 maja 1926 r.
W zast. Prezydenta Rzeczypospolitej
(---) Maciej RATAJ
Prezes Rady Ministrów (---) Kazimierz BARTEL
Minister Spraw Wojskowych
(---) Józef PIŁSUDSKI Marszałek Polski


Do
Pana Generała Dywizji Stanisława WRÓBLEWSKIEGO
Dowódcy 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie

Mianuję Pana Generała Dowódcą Okręgu Korpusu Nr V Kraków.

Warszawa, dnia 28 maja 1926 r.

Brak komentarzy: