SŁAWOJ SKŁADKOWSKI Felicjan, generał, minister, człowiek do konkretnych zadań

4 czerwca w godzinach porannych, natychmiast po objęciu urzędowania „nowy” minister spraw wewnętrznych generał Felicjan SŁAWOJ SKŁADKOWSKI wysłał telefonogram do wszystkich pracowników administracji spraw wewnętrznych:

WITAM PANÓW ! Współpracę naszą oprzemy na dwóch znanych nam już poprzednio zasadach: 1) całkowita osobista odpowiedzialność za wydane rozkazy i polecenia; 2) osobista odpowiedzialność podwładnych za ścisłe wypełnianie otrzymanych rozkazów.
Zakazuję jakichkolwiek życzeń z powodu powrotu mego do pracy w administracji.
Wyrazem naszej łączności ideowej ma być wytężona praca. Ze swej strony przyrzekam ją Panom.
Miernikiem natężenia pracy zarówno Panów, jak mojej, będą jej wyniki w terenie.

(---) SŁAWOJ SKŁADKOWSKI – Minister

30-04-29 Strzępy meldunków SŁAWOJA - zapowiedź powrotu do "cywila"
30-05-26 Strzępy meldunków SŁAWOJA - powrót do spraw wewnętrznych na wybory

                                        

                        

Brak komentarzy: