Koncernowi W. A. HARRIMAN and Co odmówiono uprawnień na elektryfikację połowy Polski


Minister robót publicznych odmówił oficjalnie udzielenia uprawnienia firmie amerykańskiej     W. A. HARRIMAN and Co. Inc. New York na wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej po myśli ustawy z dnia 21 marca 1922 r.
Decyzja ministra w tej sprawie została powzięta po szczegółowym i wszechstronnym przestudiowaniu wyników wojewódzkich rozpraw publicznych, badań fachowych oraz dochodzeń administracyjnych, które dla projektowanego przedsięwzięcia dały wynik ujemny i wykazały, że przedstawione przez firmę warunki są niekorzystne dla państwa z gospodarczego punktu widzenia.
Warszawa, 4 czerwca 1930 r.


 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZAGRANICZNE INWESTYCJE I FIRMY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: