Premier Kazimierz BARTEL i minister Kazimierz MŁODZIANOWSKI podpisują przywrócenie praw obywatelskich

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 maja 1926 r.
o uchyleniu rozporządzenia z dnia 12 maja 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich

Na podstawie art. 124 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 267) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1926 r. o zawieszeniu praw obywatelskich (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 281)

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: Kazimierz BARTEL
Minister Spraw Wewnętrznych: Kazimierz MŁODZIANOWSKI

Brak komentarzy: