Hipolit GLIWIC, Józef MIKUŁOWSKI-POMORSKI, Witold BRONIEWSKI, Wacław MAKOWSKI w I rządzie BARTLA

Powołanie pierwszego rządu Kazimierza BARTLA.


Po rezygnacji Prezydenta Stanisława WOJCIECHOWSKIEGO oraz rządu Wincentego Witosa, marszałek Sejmu Maciej RATAJ powołał 15 maja 1926 r. na stanowisko prezesa Rady Ministrów Kazimierza BARTLA (rocznik 1882) ze stronnictwa Klub Pracy, zaufanego człowieka „od czarnej roboty administracyjnej Pana Marszałka PIŁSUDSKIEGO. Rząd miał charakter tymczasowy, gdyż uzgodniono, iż z chwilą wyboru przez Zgromadzenie Narodowe nowego Prezydenta Rzeczypospolitej poda się in gremio do dymisji.
Gabinet powszechnie znany jako „pierwszy rząd BARTLA”. Jego skład:

Kazimierz BARTEL – premier oraz minister kolei;
August ZALESKI – minister spraw zagranicznych;
Kazimierz MŁODZIANOWSKI – minister spraw wewnętrznych;
Marszałek Józef PIŁSUDSKI – minister spraw wojskowych;
Gabriel CZECHOWICZ – minister skarbu;
Wacław MAKOWSKI – minister sprawiedliwości;
Hipolit GLIWIC – minister przemysłu i handlu;
Józef RACZYŃSKI – minister rolnictwa i reform rolnych;
Stanisław JURKIEWICZ – minister pracy i opieki społecznej;
Józef MIKUŁOWSKI-POMORSKI – minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego;
Witold BRONIEWSKI – minister robót publicznych;


Brak komentarzy: