15 maja 1926 - dymisja generała Juliusza MALCZEWSKIEGO

Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 21 z 22 maja 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE Prezydenta Rzeczypospolitej

Do
Pana Generała Dywizji Juliusza MALCZEWSKIEGO
Ministra Spraw Wojskowych
w Warszawie

Przychylając się do przedstawionej mi prośby o dymisję, zwalniam Pana z urzędu Ministra Spraw Wojskowych.

Warszawa, dnia 15 maja 1926 r.

W zast. Prezydenta Rzeczypospolitej 
(---) Maciej RATAJ Marszałek Sejmu
Prezes Rady Ministrów 

 
27-05-10 Generał Juliusz MALCZEWSKI mianowany Ministrem Spraw Wojskowych

Brak komentarzy: