Generał Lucjan ŻELIGOWSKI na czele Komisji Likwidacyjnej do spraw zamachu majowego

W dniu 18 maja Marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Komisji Likwidacyjnej pod kierownictwem generała Lucjana ŻELIGOWSKIEGO; miała ona zebrać materiały dotyczące walk, skierować wszystkie oddziały do garnizonów, zestawić straty w ludziach i mieniu oraz zlikwidować wszelkie należności finansowe powstałe w wyniku przewrotu. Jednym z podstawowych zadań Komisji było ustalenie liczby ofiar zamachu majowego. Według wykazu potwierdzone zostały 379 zgony związane z zamachem. Liczba ta jednak dotyczyła wyłącznie Warszawy, nie obejmowała ofiar zamieszek w Łodzi i Radzyminie oraz samobójstw w armii (m. in. dowódcy 7 Pułku Piechoty Legionów z Chełma płk dyplomowanego Mieczysława WIĘCKOWSKIEGO). Raport Komisji uwzględniał wyłącznie ofiary odnotowane do 1 czerwca 1926 r. Wiadomym było, iż wielu rannych zmarło w szpitalach po tej dacie.
Na zapomogi dla poszkodowanych osób, w tym wdów i sierot po ofiarach zamachu wydano ponad 400.000 zł. W przypadku zgonu jedynego żywiciela rodziny wypłacano zapomogę w wysokości 500 zł.


Brak komentarzy: