Gabinet Ministra PIŁSUDSKIEGO się przenosi

Warszawa, 19 maja 1926 r.

Znajdujące się dotychczas w głównym gmachu ministerstwa spraw wojskowych przy ul. Nowowiejskiej biura gabinetu ministra zostały przeniesione do budynku wojskowego na rogu ul. Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia.
Na ul. Nowowiejskiej pozostały tylko biura referatu III gabinetu ministra.
W obsadzie personalnej tego urzędu zaszły ważne zmiany: szefem gabinetu został ppłk Józef BECK, były attache wojskowy w Paryżu, ostatnio szef wydziału w biurze Ścisłej Rady Wojennej – na miejsce gen. Edwarda SZPAKOWSKIEGO, zastępcą szefa gabinetu został ppłk dyplomowany Karol TRZASKA DURSKI, były attache wojskowy w Pradze czeskiej, na miejsce ppłk dr KAMIŃSKIEGO. Wreszcie kierownikiem referatu I major dyplomowany Andrzej NAŁĘCZ KORZENIOWSKI na miejsce majora BOGUSŁAWSKIEGO.
Oficerami sztabowymi do zleceń przy Marszałku PIŁSUDSKIM zostali płk dyplomowany Bolesław WIENIAWA DŁUGOSZOWSKI, ostatnio I oficer sztabu Inspektoratu Armii Nr 2 oraz ppłk dyplomowany Juliusz ULRYCH, dotychczasowy szef sztabu Korpusu Ochrony Pogranicza.
Mieszczące się przy ul. Królewskiej 2 biura wojskowe, które opróżniły swój lokal dla gabinetu ministra, przeniosły się na ul. Nowowiejską. Są to dwa generalne inspektoraty: kawalerii i artylerii, pozbawione swoich szefów – gen. ROZWADOWSKIEGO i gen. Józefa Hallera, a także inspektorat szkół wojskowych z gen. Aleksandrem OSIŃSKIM na czele.
Przeprowadzkę tę zarządził Marszałek PIŁSUDSKI, który ze względu na konieczność ciągłego kontaktu z prezydium rady ministrów sam pozostał w Sztabie Generalnym i chciał mieć blisko siebie swych bezpośrednich pomocników.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: