Generałowie Bolesław JAŹWIŃSKI, Tadeusz ROZWADOWSKI, Juliusz MALCZEWSKI i Włodzimierz ZAGÓRSKI aresztowani po przewrocie majowym

21 maja 1926 r.
W Wojskowym Więzieniu Śledczym w Warszawie osadzono internowanych w Wilanowie gen. brygady Bolesława JAŹWIŃSKIEGO, gen. broni Tadeusza ROZWADOWSKIEGO i gen. brygady Włodzimierza ZAGÓRSKIEGO, następnie przewieziono ich do więzienia na Antokolu w Wilnie, gdzie osadzono także gen. dywizji Juliusza Tadeusza (TARNAWA) MALCZEWSKIEGO.

Generałowie ci podczas przewrotu majowego stanęli po stronie rządowej. W tym momencie historycznym byli:
Gen. JAŹWIŃSKI szefem Wojskowego Instytutu Geograficznego,
gen. ROZWADOWSKI Inspektorem Armii, a podczas samego przewrotu dowodził obroną Warszawy,
gen. ZAGÓRSKI szefem Departamentu IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych, a podczas przewrotu kierował grupą lotniczą w Warszawie,
gen. MALCZEWSKI dowódcą Okręgu Korpusu nr I w Warszawie, a w dniach 10 – 14 maja 1926 r. ministrem spraw wojskowych w rządzie Wincentego Witosa.


Brak komentarzy: