Zamieszanie z urlopem Marszałka PIŁSUDSKIEGO

W najbliższych dniach Marszałek PIŁSUDSKI w towarzystwie swego lekarza przybocznego dr Marcina WOYCZYŃSKIEGO i jednego z oficerów, prawdopodobnie pułkownika Józefa BECKA, udaje się na kilkutygodniowy wypoczynek do południowych Włoch, nad wybrzeże Adriatyku. Pułkownik BECK wraz z małżonką udał się już wieczorem do Włoch, co ma związek z wyjazdem tam Marszałka Piłsudskiego.
Miejscowość, gdzie Marszałek Piłsudski spędzi druga część urlopu wypoczynkowego nie została jeszcze ustalona, jednakże wyjazd ustalony jest definitywnie. W piątek 4 października w poselstwach austriackim, jugosłowiańskim i włoskim na paszporty dyplomatyczne brane były wizy dla Marszałka oraz towarzyszących mu osób. Wyjazd jest dla Marszałka Piłsudskiego koniecznością, gdyż potrzebuje on dużo słońca, a pobyt w wilgotnych Druskiennikach nie wpłynął dodatnio na jego zdrowie.
Wiadomość o wyjeździe Marszałka Piłsudskiego rozniosła się lotem błyskawicy po Warszawie, wywołując najróżniejsze komentarze, w tym oczywiście polityczne. W związku z tą wiadomością i burzliwymi ostatnimi dniami, na terenie sejmu powstały pogłoski, że jeszcze przed wyjazdem Marszałka Piłsudskiego, albo podczas jego nieobecności nastąpi rekonstrukcja gabinetu i nowy rząd z dr ŚWITALSKIM lub pułkownikiem Ignacym MATUSZEWSKIM nie będzie miał w swym gronie Marszałka Piłsudskiego jako ministra spraw wojskowych.
O ile wiadomość o wyjeździe Marszałka Piłsudskiego do Włoch jest zupełnie pewna, to pogłoski z nią związane tak już pewne nie są.
Pobyt Marszałka Piłsudskiego we Włoszech potrwać ma dwa tygodnie. Resztę swego urlopu Marszałek Piłsudski spędzi w Abbacji (obecnie Opatija na Chorwacji). Koła dobrze poinformowane utrzymują, że Marszałek Piłsudski wykorzysta swój pobyt we Włoszech dla osobistego zetknięcia się z premierem Benito MUSSOLINIM.
W następnym dniu uściślono, iż Marszałek Piłsudski wyjedzie 8 lub 9 października pociągiem pospiesznym Warszawa – Wiedeń – Rzym, a podczas jego nieobecności zastępować go będą w Ministerstwie Spraw Wojskowych gen. Daniel KONARZEWSKI, a w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych gen. Edward RYDZ – ŚMIGŁY.

Wyprzedzając nieco – Marszałek Piłsudski oczywiście do Włoch ani nigdzie za granicę nie pojechał. W kraju było przecież tak ciekawie.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
WŁOCHY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: