Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast

1 października odbyło się pod przewodnictwem posła Mariana KOŚCIAŁKOWSKIEGO posiedzenie zarządu głównego Zjednoczenia Pracy Wsi i Miast, przy licznym współudziale posłów i senatorów.
Po referacie posła Kościałkowskiego na temat sytuacji politycznej i po ożywionej dyskusji zarząd Zjednoczenia powziął następujące rezolucje:
1) Zjednoczenie piętnuje jak najostrzej ataki opozycji, zmierzające do obniżenia i poderwania w społeczeństwie autorytetu Marszałka Piłsudskiego, którego imię związane jest nierozerwalnie ze wskrzeszeniem niepodległej, demokratycznej Polski i dążeniami narodu, skrystalizowanymi w hasłach rewolucji majowej.
2) Zjednoczenie stwierdza niezmienną konieczność dalszej konsolidacji czynników niepodległościowych z okresu przedwojennego i wojennego, stojących na gruncie przełomu majowego.
3) Zjednoczenie stwierdza, że obecna sytuacja gospodarcza i polityczna wymaga stanowczych, szybkich i jasnych postanowień rządu w porozumieniu z BBWR, które by doprowadziły do rozstrzygnięć korzystnych dla Państwa. 

 
Członkami Związku Patriotycznego byli następujący posłowie: CzesławChmielewski (NPR Lewica), Maria Jaworska, Kazimierz Kierzkowski, Zdzisław Lechnicki, Felicjan Lechnicki, Piotr Olewiński, Wiktor Przedpełski, Teodor Seidler, Bolesław Srocki, Zdzisław Stroński, Józef Stypiński, Edward Taurogiński, Bronisław Wojciechowski, Gustaw Zieliński.

Bezpośrednio po wyborach marcowych następował nieuchronny proces dekompozycji Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, tworu, którego jedynym wspólnym mianownikiem było poparcie rządowego obozu sanacyjnego na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim.
Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast, powstało w czerwcu 1928 r. w wyniku połączenia Partii Pracy oraz Związku Naprawy Rzeczypospolitej. Do Zarządu Głównego nowej organizacji wybrani zostali: Jerzy Barański, Ryszard Błędowski, Stefan Borkowski, Anna Brzezińska, Stanisław Bukowiecki, Stefan Czałbowski, Sławomir Dabulewicz, Stanisław Dobrzański, Tadeusz Dyboski, Bolesław Gawlik, Karol Grzesik, Jan Girtler, Józefa Jastrzębowska, Maria Jaworska, Władysław Kamiński, Kazimierz Kierzkowski, Marian Kościałkowski, Adam Krzyżanowski, Felicjan Lechnicki, senator Leon Lempke, Leon Machowski, Wacław Makowski, Piotr Olewiński, Antoni Pacholczyk, Stanisław Paprocki, Wiktor Przedpełski, senator Julian Poczętowski, Mieczysław Rettinger, Bolesław Srocki, Zdzisław Stroński, Józef Stypiński, Franciszek Świderski, Jerzy Szurig, Józef Szwejcer, Roman Tomczak, Jan Walewski, Eugenia Waśniewska, Witold Wierzejski, Joachim Wołoszynowski i Gustaw Zieliński.
Do Prezydium Zjednoczenia wybrano: Mariana Kościałkowskiego, jako Prezesa, Jerzego Barańskiego, Tadeusza Dyboskiego, Kazimierza Kierzkowskiego i Felicjana Lechnickiego jako wiceprezesów i Stanisława Paprockiego jako Sekretarza Generalnego.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: