Dzień Młodzieży Robotniczej zakazany

Komisariat Rządu zezwolił na odbycie w dniach 5 i 6 października warszawskich obchodów „Dnia Młodzieży”, organizowanego przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. W dniu 5 października w godzinach wieczornych pochód, złożony z około 250 uczestników, idąc z ulicy Dobrej do lokalu P.P.S. Na ul. Warecką, zaczął wznosić okrzyki przeciw rządowi, zakłócając spokój publiczny. Wezwania policji do rozejścia się nie odniosły skutku. Gdy policja przystąpiła do rozpraszania pochodu spotkała się z czynnym oporem, przy czym przodownik policji Sankowski został ranny w głowę.
Wobec powyższych zajść ministerstwo spraw Wewnętrznych zakazało wszelkich zapowiedzianych na niedzielę 6 października zgromadzeń, wieców, akademii i imprez sportowych, związanych z obchodami Dnia Młodzieży Robotniczej.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
WARSZAWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: