Koncern HARRIMANA się niecierpliwi

Prasa podała wiadomość (5 października) o wycofaniu się koncernu HARRIMANA z oferty w sprawie elektryfikacji 69 powiatów centralnej Polski i z przeprowadzenia inwestycji elektryfikacyjnych się wycofał.
Jednakże ministerstwo robót publicznych oświadczyło, iż jak dotąd pisemnego wycofania się koncernu z oferty nie otrzymało.
Jednakże przedstawiciel koncernu pan Irving ROSSI konferował w tej sprawie z ministrem Jędrzejem MORACZEWSKIM. Ze strony pana Rossiego uzyskano informacje, że centralne władze koncernu zniechęcone walką polityczną, jaka rozgrywa się dookoła oferty oraz przeciąganiem się całej sprawy zwróciły ustnie uwagę przedstawicielom rządu, iż noszą się z zamiarem wycofania oferty.
Jednocześnie koncern zastrzega się, że z powodu sytuacji na amerykańskim rynku finansowym będzie miał trudności z uzyskaniem kapitałów na tak olbrzymią inwestycję. Pan ROSSI podkreśla, że oferta leży już 10 miesięcy i mimo kilkakrotnych przynagleń nie udało się przyspieszyć jej rozpatrzenia, a kierownictwo koncernu wyraża się już o propozycji z pewną niechęcią.

06-10 Koncern HARRIMANA chce elektryfikować połowę Polski

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZAGRANICZNE INWESTYCJE I FIRMY
INWESTYCJE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM


Brak komentarzy: