Wybór Marszałka Ignacego DASZYŃSKIEGO wkurzył BBWR

Po ślubowaniu, w którym wzięła udział większość posłów, Marszałek Senior Jakub BOJKO zarządził przerwę w pierwszym posiedzeniu Sejmu III kadencji w dniu 27 marca 1928 r.
Po przerwie poproszono o złożenie ślubowania posłów, którzy z przyczyn obiektywnych i w części od nich niezależnych, nie brali udziału w pierwszej „turze” ślubowania. Przebywali wówczas w towarzystwie umundurowanych (lub nie) osób o profesji wykluczającej bierne prawo wyborcze.
Ślubowanie złożyli posłowie komunistyczni:
Jan SMOŁA (Wyzwolenie),
Jan SOBEK (Stronnictwo Chłopskie),

Posłowie komunistyczni jacyś tacy markotni i małomówni byli.
Przewodniczący Jakub BOJKO przeszedł do następnego punktu programu – wyboru Marszałka Sejmu.
Poseł Jan WOŹNICKI przypomniał, że przed przerwą prosił o głos w sprawie złożenia oświadczenia – dowiedział się wówczas, że jeszcze nie jest posłem i nie ma prawa głosu. Teraz przewodniczący obrad oświadczył, że przed wyborem Marszałka żadnych oświadczeń nie będzie.
Jak będzie wybrany Marszałek, to możecie Panowie rok i sześć niedziel gadać, ale nie przedtem. (Wrzawa) Ciekawe, czy gdyby do oświadczenia parł jakiś poseł BBWR, jego kolega klubowy byłby tak samo stanowczy ?

Zarządzono głosowanie imienne z listy.
W I turze głosowało 434 posłów, nieważnych głosów oddano 49; bezwzględna większość wynosiła 193 głosy. Do wyboru zgłoszono sześć kandydatur. Zgłoszeni otrzymali głosów: Ignacy DASZYŃSKI (PPS)– 167, Kazimierz BARTEL (BBWR) – 136, Aleksander ZWIERZYŃSKI (Klub Narodowy) – 37, Jan LISZCZYŃSKI (Klub Ukraińsko - Białoruski) – 28, Konstanty SYPUŁA (Jedność Robotniczo - Chłopska) – 13, Adolf WARSKI –WARSZAWSKI (Jedność Robotniczo - Chłopska) - 4 głosy.

W II turze głosowano na pięciu kandydatów. Głosowało już tylko 433 posłów, nieważnych głosów oddano 36; bezwzględna większość wynosiła więc 199 głosów. W głosowaniu imiennym Ignacy DASZYŃSKI otrzymał 206 głosów (Oklaski.), Kazimierz BARTEL 141, Aleksander ZWIERZYŃSKI 37, Konstanty SYPUŁA 13.
Poseł Ignacy Daszyński wybór przyjął. W trakcie jak przyjmował posłowie BBWR demonstracyjnie i gremialnie wyszli z sali. Teraz już nie było przeszkód do składania oświadczeń w sprawie przebiegu inauguracji sesji sejmowej.
Byliśmy dziś świadkami ohydnego gwałtu, kiedy przedstawicieli naszej frakcji, przedstawicieli mniejszości narodowych wynosiła policja przemocą z sali, bijąc ich, katując, wtrącając ich do samochodów i przewożąc do lochów defensywy.
Ten gwałt dokonany na posłach robotniczych i na posłach mniejszości narodowych jest znamiennym faktem terroru faszystowskiego, który był stosowany wobec szerokich mas robotniczo – chłopskich przez cały ciąg wyborów.
Niech żyje rząd robotniczo – chłopski !

Na koniec burzliwych obrad wpłynął wniosek posła Fabiana JEREMICZA, aby z powodu aresztowania za sprawy wyborcze i osadzenia w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie posła Klubu Białoruskiego Konstantego JUCHNIEWICZA odroczyć posiedzenie do chwili jego zwolnienia celem dania mu możności spełnienia obowiązków poselskich.
Wniosek nie został przyjęty. Poseł Juchniewicz ślubowanie złożył 29 marca, na trzecim posiedzeniu Sejmu.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
BBWR
PARLAMENT
POLICJA
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: