Walery SŁAWEK przypomina posłom o zmianie Konstytucji

20 września prezes klubu parlamentarnego BBWR płk Walery SŁAWEK wystosował do prezesów pozostałych klubów sejmowych pismo następującej treści:

Szanowny Panie Prezesie !
Na wniosek BBWR sejm uchwałą z dnia 23 stycznie 1929 r. uznał potrzebę rewizji Konstytucji. Stosując się do tej uchwały klub BBWR wniósł do laski marszałkowskiej konkretny projekt zmian. Oprócz naszego projektu wpłynęły:
a) do sejmu projekt trzech stronnictw: PPS, „Wyzwolenia” i Stronnictwa Chłopskiego,
b) do komisji konstytucyjnej uwagi Stronnictwa Narodowego.
Z kolei rzeczy projekty te przejdą pod obrady zbliżającej się sesji Sejmu. Wobec ważności zagadnień oraz ogromu materiału, w imieniu klubu proponuję odbycie wspólnej narady przedstawicieli klubów poselskich dla omówienia pracy Sejmu nad tymi przedmiotami.
Proponuję odbycie tej narady między 23 a 30 września i proszę o łaskawą odpowiedź, czy klub J. W. Panów chce wziąć w niej udział.

(---) Walery SŁAWEK

List ten poseł Sławek wystosował po odbyciu konferencji z Marszałkiem PIŁSUDSKIM i z premierem dr ŚWITALSKIM.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
KONSTYTUCJA – ZMIANA
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
PARLAMENT
BBWR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: