Jak nie o budżecie, to może o zmianie Konstytucji rozmawiać poza Sejmem

20 września prezes klubu parlamentarnego BBWR pułkownik Walery SŁAWEK wystosował do prezesów klubów sejmowych pismo o treści następującej”
Szanowny Panie Prezesie !
Na wniosek BBWR sejm uchwałą z dnia 23 stycznia 1929 r. uznał potrzebę rewizji konstytucji. Stosują się do tej uchwały klub BBWR wniósł do laski marszałkowskiej konkretny projekt zmian. Oprócz naszych projektów wpłynęły:
a) projekt trzech stronnictw: PPS, „Wyzwolenia” i Stronnictwa Chłopskiego,
b) do komisji konstytucyjnej uwagi Stronnictwa Narodowego.
Z kolei rzeczy te projekty przejdą pod obrady zbliżającej się sesji sejmu. Wobec ważności zagadnień oraz ogromu materiału, w imieniu klubu proponuję odbycie wspólnej narady przedstawicieli klubów poselskich dla omówienia pracy sejmu nad tymi przedmiotami.
Proponuję odbycie tej narady między 23 a września i proszę o łaskawą odpowiedź, czy klub J. W. Panów chce wziąć w niej udział.

List ten poseł pułkownik SŁAWEK wystosował po odbyciu konferencji z Marszałkiem PIŁSUDSKIM i z premierem Kazimierzem ŚWITALSKIM.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
PARLAMENT
BBWR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY

Brak komentarzy: