Sprawcy zajść opolskich potraktowani łagodnie przez sąd

 
05-07 Niespokojne przedstawienie „Halki” w Opolu
05-07 Ostry protest po zajściach w Opolu

W Opolu 4 czerwca odbyła się rozprawa przeciwko 7 członkom partii hitlerowskiej oraz trzem członkom „Jungstahlhelmu”, którzy 28 kwietnia, podczas przedstawienia „Halki” rzucali cuchnącymi bombami na publiczność zgromadzoną w teatrze.
Podsądni są przeważnie pracownikami biurowymi względnie rękodzielnikami, w wieku od 20 do 23 lat. Zainteresowanie prasy i publiczności rozprawą było ogromne.
Hitlerowcy domagali się odroczenia rozprawy, na co jednak sąd się nie zgodził. Prokurator w swym przemówieniu domagał się surowego ukarania winnych, albowiem działając być może w stanie nadmiernego patriotycznego uniesienia, wyrządzili Niemcom wielkie szkody na forum międzynarodowym. Prokurator wnioskował o skazanie dwóch oskarżonych na 1 miesiąc więzienia, pozostałych zaś na trzy miesiące.
Sąd po dłuższej naradzie skazał wszystkich oskarżonych na dwa tygodnie wiezienia z wyjątkiem jednej osoby skazanej na 3 tygodnie.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO
KULTURA
NIEMCY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: