Socjaliści europejscy przejęci polską skłonnością do faszyzmu

Marszałek Ignacy DASZYŃSKI otrzymał 2 grudnia od prezesa socjalistycznej grupy parlamentarnej pana Jeana LOCQUINA obszerny list, w którym nadawca konstatuje, że w parlamencie francuskim śledzono z wielkim zainteresowaniem rozwój wypadków w polskim sejmie i obecnie zdecydowano się powinszować marszałkowi Daszyńskiemu, że nie dopuścił do „wprowadzenia dyktatury wojskowej”. Pan Locquin pisze, że list jego jest dyktowany względami uczuciowymi, jakie on i jego przyjaciele żywią dla Polski.
Oprócz tego pan Locquin wspomina w swym liście o tym, jakoby Polska przejawiała „skłonności do pogrążania się w faszyzmie”. List ten jest dalszym ciągiem demonstracji socjalistów zagranicznych przeciwko rządowi Marszałka Piłsudskiego. W liczbie tych demonstracji znajduje się już artykuł prezesa francuskich socjalistów Leona BLUMA, artykuł przywódców brytyjskiej Labour Party i przywódcy socjalistów belgijskich, działacza Międzynarodówki Socjalistycznej pana Emila VANDERVELDE.

Jak na Zachodzie chwalą to dobrze, jak ganią, to .... V kolumna.
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
FRANCJA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY


Brak komentarzy: