Śledztwo w sprawie b. ministra CZECHOWICZA zakończone

Prowadzący śledztwo w sprawie byłego ministra Gabriela CZECHOWICZA sędzia Stanisław ZALEWSKI oddalił żądania oskarżycieli z ramienia Sejmu aby powołać nowych świadków przed Trybunał Stanu, a mianowicie byłego premiera Kazimierza BARTLA i byłego ministra pracy i opieki społecznej Stanisława JURKIEWICZA.
Tę decyzję sędziego Zalewskiego oskarżyciele zaskarżyli do Trybunału, który zebrał się 22 maja na posiedzenie gospodarcze w składzie trzech osób: prezesa Leona SUPIŃSKIEGO, adwokata Antoniego BOGUCKIEGO oraz byłego ministra Stanisława THUGUTTA. Po dyskusji trwającej ponad trzy godziny Trybunał większością głosów postanowił zatwierdzić decyzję sędziego Zalewskiego i nowych świadków nie powoływać.
W ten sposób śledztwo w sprawie byłego ministra jest zakończone i można się spodziewać pierwszej rozprawy Trybunału na początku czerwca. 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: