Pan Marszałek na salonach Wilna

Środa, 22 maja


     W środę 22 maja Pan Marszałek PIŁSUDSKI przyjął w Wilnie wyższych przedstawicieli władz wojskowych z generałami Stefanem DĄB-BIERNACKIM i Henrykiem KROK-PASZKOWSKIM na czele.
      O godz. 17.00 Pan Marszałek odwiedził państwa Władysławowstwa RACZKIEWICZÓW, podejmowany przez Panią wojewodzinę i pana wojewodę w prywatnych ich salonach, wśród najwybitniejszych przedstawicieli tutejszych sfer towarzyskich i społecznych. Czarna kawa u Państwa Raczkiewiczów zgromadziła przeszło sto osób. Liczni przedstawiciele tych sfer przybyli z małżonkami. Pan Marszałek przybył w towarzystwie pułkownika Janusza GĄSIOROWSKIEGO (szef Gabinetu Głównego Inspektora Sił Zbrojnych i jego oficer do zadań specjalnych). W zebraniu towarzyskim uczestniczyli m.in. Jego Eminencja ks. arcybiskup metropolita wileński Romuald JAŁBRZYKOWSKI, ks. biskup Kazimierz MICHALKIEWICZ, (ks. biskup Władysław BANDURSKI wytłumaczył (w oryginale „wytłómaczył”) swą nieobecność wyjazdem z Wilna), siostra Pana Marszałka pani Zofia KADENACOWA, bracia Pana Marszałka, poseł Jan Piłsudski i Adam Piłsudski z rodziną, inspektor Armii gen. dywizji Jan ROMER, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego z Jego Magnificencją ks. rektorem Czesławem FALKOWSKIM, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. Alfons PARCZEWSKI, wiceprezydent Wilna inż. CZYŻ, konsul łotewski w Wilnie DONAS, generałowie: DĄB-BIERNACKI, Aleksander LITWINOWICZ, Tadeusz KASPRZYCKI (dowódca 19 Dywizji Piechoty w Wilnie), KROK-PASZKOWSKI I Adam MOKRZECKI, prezes Hipolit GIECEWICZ, senator Witold ABRAMOWICZ, posłowie: Marian KOŚCIAŁKOWSKI i Stanisław MACKIEWICZ, reprezentanci świata literackiego, artystycznego i prasy, przedstawiciele Sądu i Prokuratury z prezesem Sądu Apelacyjnego BOCHWICEM i prokuratorem apelacji PRZYŁUSKIM, wicewojewoda wileński Stefan KIRTIKLIS, naczelnicy urzędów, dowódcy dywizji i szereg innych wybitnych osobistości.

      Pan Marszałek, doskonale usposobiony, spędził u państwa Raczkiewiczów przeszło dwie godziny w otoczeniu pań i panów na ożywionej rozmowie.

Wieczór spędził Pan Marszałek w otoczeniu rodziny.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
MARSZAŁEK PIŁSUDSKI
WILEŃSZCZYZNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: