Skład Komisji Centralnej Związków Zawodowych     Na IV Kongresie Związku Stowarzyszeń Zawodowych w maju - czerwcu 1929 kierownictwo Komisji Centralnej Związków Zawodowych wybrano w składzie: poseł Jan KWAPIŃSKI - przewodniczący, poseł Adam KURYŁOWICZ, poseł Antoni SZCZERKOWSKI - wiceprzewodniczący, poseł Zygmunt ŻUŁAWSKI - sekretarz generalny, Antoni ZDANOWSKI - zastępca sekretarza generalnego, Wiktor ALTER, Stanisław KOWALSKI, Jan STAŃCZYK, Władysław SZCZUCKI, poseł Wilhelm TOPINEK, Antoni WĄSIK - członkowie.

      Oczywiście wszyscy posłowie w tym gronie reprezentowali Polską Partię Socjalistyczną.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
ZWIĄZKI ZAWODOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
 

Brak komentarzy: