Komisja Kodyfikacyjna

      Dnia 3 czerwca 1929 r. odbyła się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości uroczysta akademia, poświęcona 10-letniej działalności Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. O godz. 17.30 wielka sala reprezentacyjna Pałacu Raczyńskich, obecnej siedziby najwyższych władz Zarządu Sprawiedliwości wypełniła się po brzegi. W pierwszych rzędach krzeseł zasiedli członkowie Rządu z Panem Premierem Kazimierzem Świtalskim na czele, przy czym Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentował gen. Emil Franciszek Mecnarowski, marszałek Senatu Julian Szymański, I Prezes Sądu Najwyższego Leon Supiński, I Prokurator Sądu Najwyższego Józef Prokopowicz, prezydent Najwyższego Sądu Wojskowego gen. Jakub Krzemiński, prezes Najwyższego Trybunału Administracyjnego Rudolf Różycki, prezes Trybunału Kompetencyjnego Bolesław Pohorecki, prezes Najwyższej Izby Kontroli Stanisław Wróblewski, dalej przedstawiciele ciał ustawodawczych, sądownictwa, prokuratury, palestry, świata naukowego i prasy.
      Uroczystość uświetnił swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej, który przybył w otoczeniu szefa kancelarii cywilnej pana Adama Lisiewicza oraz zastępcy szefa gabinetu wojskowego ppłk Wojciecha Fydy. Za stołem prezydialnym zajęli miejsca: Pan Minister Sprawiedliwości Stanisław Car oraz prezydium Komisji Kodyfikacyjnej: prof. Ignacy Koschembahr – Łyskowski, prof. Emil Rappaport, prof. Henryk Konic, prof. Karol Lutostański, wokół zaś stołu zasiedli członkowie Komisji Kodyfikacyjnej.
      Akademię zagaił Pan Minister Car, podkreślając główne zadania Komisji Kodyfikacyjnej, polegające na przygotowaniu projektów jednolitego ustawodawstwa cywilnego i karnego dla Polski odrodzonej. Minister wyliczył szereg prac Komisji, które już przyoblekły się w formę ustaw obowiązujących, wskazując na doniosłe prace, przeznaczone do realizacji w najbliższej przyszłości, podkreślając zarazem, jak długie i szczegółowo przygotowywane były analogiczne prace nad kodeksem cywilnym Niemiec na rubieży ostatnich stuleci. Pan Minister przytaczał także przykład prac ustawodawczych na terenie Stanów Zjednoczonych, które również trwają długo i jeszcze dalekie są od ukończenia.
      Nie można przeto wymagać, aby Polska, która pod względem różnorodności obowiązujących ustaw cywilnych znalazła się w sytuacji nie mającej precedensów historycznych, aby ta Polska mogła w ciągu jednego dziesięciolecia wykonać to, na co inne narody, mające wielowiekową tradycję prawną, zużyć musiały lat dziesiątki.
      Następnie wygłoszono szereg referatów na temat zadań i osiągnięć Komisji Kodyfikacyjnej.
      Po zamknięciu akademii, Pan Minister Car podejmował gości, z Panem Prezydentem Rzeczypospolitej w salonach Ministerstwa czarną kawą, podczas której szereg przedstawicieli świata naukowego, magistratury sądowej i palestry miało okazję do bliższego zetknięcia się z członkami Rządu oraz przedstawicielami wyższej administracji państwowej.
      Przed godz. 20.00 Pan Prezydent, przeprowadzony przez Ministra Cara, opuścił zebranie, które jeszcze w niezwykle miłym nastroju przeciągnęło się do godz. 21.00.


Pałac Raczyńskich
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
PAN PREZYDENT MOŚCICKI
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: